ลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กับ Hokkaido Information University

การลงนามความร่วมมือร

Read more

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555 รุ่นที่ 2

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

Goodbye Senior “เวลา…วารี…ราตรีแห่งสายน้ำ”

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย

Read more

ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ 9 มทร. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

ดร.อนันต์  บุญปาน  ร

Read more

โครงการ “สวดมนต์ของสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

ภาพกิจกรรม คืนสู่เหย้า ชาววิทย์ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาตร์และเทคโ

Read more

ภาพกิจกรรม“สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน Datapro Computer Systems Co., Ltd.

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more