Goodbye Senior “เวลา…วารี…ราตรีแห่งสายน้ำ”

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย

Read more

ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ 9 มทร. สอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2555

ดร.อนันต์  บุญปาน  ร

Read more

โครงการ “สวดมนต์ของสาขาวิชาสถิติประยุกต์”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

ภาพกิจกรรม คืนสู่เหย้า ชาววิทย์ ครั้งที่ 1

คณะวิทยาศาตร์และเทคโ

Read more

ภาพกิจกรรม“สืบสาน งานศิลป์ ถิ่นวัฒนธรรมบัวทอง ๘๔ พระพรรษา เฉลิมหล้าจอมราชันย์”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

โครงการนักประดิษฐ์ค่ายวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีอาหาร ปี พ.ศ. 2555

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ศึกษาดูงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เยี่ยมชมดูงาน Datapro Computer Systems Co., Ltd.

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

เลือกตั้งองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับศาสตราจารย์ Masayoshi Okubo จากมหาวิทยาลัย Kobe , ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more