ภาพกิจกรรมพิธีถวายพระพร

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพั

Read more

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดบรรยายการจัดการความรู้เชิงความหมาย

สาขาวิทยาการคอมพิวเต

Read more

บริษัท Samsung ได้เข้าพรีเซนต์โครงการ Samsung SMART TV ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

เมื่อวันอังคารที่ 7

Read more

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เข้าเยี่ยมชมสถานประกอบการ สถานีดาวเทียมไทยคม บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

คณาจารย์สาขาวิทยาการ

Read more

โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ “Project Based Learning”

การจัดการเรียนรู้แบบ

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนจุฑารัตน์วิทยา

ฝ่ายแนะแนวการศึกษาแล

Read more

ภาพกิจกรรมพิธีทำบุญถวายเทียนจำนำพรรษา

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมการพัฒนาแอพลิเคชั่นบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด์

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more