พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

การประชุมเตรียมความพร้อมในโครงการแนะแนวสานสัมพันธ์เครือข่ายมัธยมศึกษาสู่รั้วมหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.เนตรนภิส แก้วช

Read more

การแข่งขันกีฬาบัวน้ำเงินเกมส์ ครั้งที่ 26

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

การประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ปีการศึกษา 2561 (รอบคัดเลือก)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

Read more

การนำเสนอแผนโครงการ Mega Project กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ระยะ 5 ปี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more