พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

รศ.ดร.ประสริฐ ปิ่นปฐ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Nobuo SAITO จาก School of Engineering, Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

งานหลักสูตร วท.ม เคม

Read more

พิธีประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

การจัดแสดงนิทรรศการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ CODE YOUR DREAM นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็

Read more

การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “Software Testing and Career Path IT”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

กิจกรรมการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งตัวแทนคณาจารย์ประจำภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more