โครงการนักวิทย์จิตอาสาทำดีถวายพ่อหลวง

ผูู้บริหาร คณาจารย์

Read more

โครงการอบรมเสริมทักษะการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคการศึกษา 2/2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

โครงการติวภาษาอังกฤษสำหรับสอบโทอิคขั้นสูง (ระยะที่ 2)

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณ

Read more

การบรรยายพิเศษจากอธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วันพระบรมศพ ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’

อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ

Read more

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์” ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

เจรจาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และด้านงานวิจัย กับNational Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Prof. Dr. Mike Y.K.

Read more

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรสำหรับนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ระดับนานาชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559 บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 และหน่วยงานจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

รศ.ดร.ประสริฐ ปิ่นปฐ

Read more