โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์” เนื่องในงานวันคล้ายวันสถานามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วันจันทร์ 19 มกราคม 2558

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และประกาศเกียรติคุณ แก่บุคลากรดีเด่น นักวิจัยดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2558

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การทำไวน์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การประกวดโครงงานนักศึกษา ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2557

การประกวดโครงงานนักศ

Read more

ภาพบรรยากาศแสดงนิทรรศการ ของภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศศแสดงนิทร

Read more

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ และเกมส์ของสาขาวิชา งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน

Read more

มอบรางวัลโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมวันที่ 19 มกราคม 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2557

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นา

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more