กิจกรรมรับน้องใหม่ 2554

นักศึกษาใหม่ คณะวิทย

Read more

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สโมสรนักศึกษาคณะวิทย

Read more

โครงการปฐมนิเทศและพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

โครงการเปิดประตูสู่ธรรมะ

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาคณะ

Read more

ปฐมนิเทศน์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more