โครงการ “สร้างแรงบันดาลใจเพื่อการทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อม กิจกรรมย่อย “ปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

พิธีรดน้ำดำหัว เพื่อสืบสานประเพณีสงกรานต์

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

ทำบุญสาขา รดน้ำดำหัว สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย และคืนสู่เหย้า ชาวชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยาจัดง

Read more

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

โครงการต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีความดี

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

ทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จัดกิจกรรมทำนุบำรุงศาสนาและบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดนาบุญ

นักศึกษาปริญญาโท สาข

Read more

พิธีรดน้ำดำหัวท่านคณบดี และอาจารย์อาวุโส ประจำปี 2560

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more

งานสืบสานศิลปะวัฒนธรรม ครั้งที่ 6 ” ธ สถิตย์ในดวงใจหทัยราฏร์”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more