งานทำบุญครบรอบวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ๒๑ ปี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการ DNA “จิตอาสา” เพื่อการพัฒนาองค์กรแบบยั่งยืน”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการส่งเสริมจริยธรรมและคุณภาพชีวิตของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมทางภาษากลุ่มชาติพันธุ์กระเหรี่ยงแถบภาคตะวันตก จังหวัดเพชรบุรี

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การประกวดทูตวัฒนธรรม “นางสงกรานต์ ๒๕๕๙”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

นิทรรศการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการประกวดโครงการเพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more

การประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่่งพร้อมหางเครื่อง

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

การประกวดทำน้ำพริก ผักสด และเครื่องเคียง

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more