การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และการประชุมหัวหน้าภาควิชาเคมีแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 36

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ การทำเตาเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและครัวเรือน

องค์การบริหารส่วนตำบ

Read more

คณะ​วิทยา​ศาสตร์​และ​เทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีรับ-มอบธงการเป็นเจ้าภาพการจัดงานประชุมวิชาการนานาชาติ PACCON

ผศ.ดร.นิพัทธ์​ จงสวั

Read more

กิจกรรมคณบดีพบนักศึกษาภาควิชาเคมี และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเข

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more