ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากกิจกรรมค้นหาตัวแทนทูตกิจกรรมนักศึกษา Rmutt freshy boy & girl 2020

ถ่ายภาพและเผยแพร่โดย

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาเอกที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ในงานการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2563

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับทีมนักวิจัยภาควิชาเคมีที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และ Special Prize on State ของ FIRI AWARD จากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more