ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้บริหารแห่งปี” ประจำปี 2556

ผู้บริหาร คณาจารย์ แ

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็น “ผู้บริหารแห่งปี 2556”

ขอแสดงความยินดีกับ

Read more

งานแสดงชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้ารับรางวัลเกียรติยศ “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” ประจำปี 2555

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ อาจารยประจําสาขาวิชาชีววิทยาไดรับรางวัล

ผศ.ดร.สุกาญจน รัตนเ

Read more

มทร.ธัญบุรี จัดทอดผ้าป่าต้นไม้ ปลูกจิตสำนึก คืนสีเขียวให้มหาวิทยาลัยฯ

18 มกราคม ของทุกปี ค

Read more

โครงงาน “ประกวดโครงงานสหกิจ-ศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น 1/2554”

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more