ประชุมติดตามความคืบหน้าโครงการ บ่มเพาะนวัตกรอาหาร

คณาจารย์สาขาวิชาวิทย

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

นักวิจัยจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตของ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 มิถุนา

Read more