พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสิงคโปร์

ดร.อัญชลี ทองกำเหนิด

Read more

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ให้สัมภาษณ์ในรายการสนามเป้า เม้าข่าว เรื่อง เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi แบบหยอดเหรียญ

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

การประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสหกิจและการรับสมัครงาน

คณาจารย์และนักศึกษาส

Read more

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ให้สัมภาษณ์ถ่ายทำรายการสถาบันนวัตกรรม สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ช่อง 11 และ รายการ Good morning Thailand สถานีโทรทัศน์ Mono 29

รายการสถาบันนวัตกรรม

Read more

แนะแนวสหกิจศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ Most Exclusive Showroom เกี่ยวกับเรื่อง เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต WiFi แบบหยอดเหรียญ

ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแ

Read more

การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 19” (Network Game)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

รายการ INNOVATIVE VARIETY สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ชุติมา ประสาทแก้ว

รายการ INNOVATIVE VA

Read more