โครงการประกวดดาว – เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2555

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรม หลักสูตรการพัฒนาความรู้ทักษะกระบวนการเรียนการสอน ประจำปี 2555

พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่

Read more

ภาพกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 2555

งานบัณฑิตศึกษา ฝ่ายว

Read more

ภาพกิจกรรม ครบรอบ 17 ปี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เนื่องในโอกาสครบรอบ

Read more

ภาพบรรยากาศคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับภาควิชา/สาขาวิชา

วันจันทร์ ที่ 18 มิถ

Read more

ภาพกิจกรรมรับน้องคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2555

Read more

โครงการค่ายคณิตคิดส์คอม (Math and Com for Kids)

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

พิธีไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

งานศิลปวัฒนธรรม  ฝ่า

Read more