โครงการคณิตศาสตร์เชิงธุรกิจเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชนใน ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

ภาพบรรยากาศการประกวดดาว-เดือน วันที่ 20 มิถุนายน 2556

ภาพบรรยากาศ การประกว

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ศึกษาดูงานสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

ภาพบรรยากาศการประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รอบความสามารถพิเศษ

ภาพบรรยากาศ การประกว

Read more

ภาพโครงการอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ด้อยโอกาส

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการแข่งขันการเขียนโปรแกรมในระดับอุดมศึกษาระดับนานาชาติ ACM – ICPC

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้ครู สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ภาพกิจกรรมพิธีไหว้คร

Read more

Graduate School of Engineeringม Kobe University เดินทางมาทำงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ภาควิชาเคมี

ตามที่คณะวิทยาศาสตร์

Read more