โครงการเสริมทักษะการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556 หัวข้อ เทคนิคการเลือกสถานประกอบการ

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ภาพบรรยากาศงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Institute of Technical Education College East ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลจากโครงการ Brand’s GEN 6 ฉลาดคิดไร้ขีดจำกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

บายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา จัด

Read more

งานประกวดผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2557

ผศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทม

Read more

ภาพบรรยากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

งานสหกิจศึกษา จัดอบรมเรื่อง ทบทวน/ตรวจสอบเอกสาร สก.1-16 และประสานงานสถานประกอบการ

Read more