ภาพบรรยากาศแสดงนิทรรศการ ของภาควิชา/สาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ภาพบรรยากาศศแสดงนิทร

Read more

ภาพกิจกรรมการแข่งขันทักษะ และเกมส์ของสาขาวิชา งานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน

Read more

มอบรางวัลโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมวันที่ 19 มกราคม 2557

รศ.ดร.ประเสริฐ  ปิ่น

Read more

พิธีมอบโล่เกียรติคุณ และเกียรติบัตร งานวันคล้ายวันสถาปนา มทร.ธัญบุรี วันที่ 18 มกราคม 2557

ดร.สุเมธ แย้มนุ่น นา

Read more

ภาพบรรยากาศโครงการประกวดโครงงาน สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ระหว่างวันที่ 18 – 19 มกราคม 2557

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more