บรรยายความรู้เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการสืบค้นให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการร่วมมือร่วมกันฝ่าฟันฐานวิทย์ (คณิต-คอมพ์)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

งานแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ Goodbye Senior COMTECH 2013

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

โครงการแสดงความยินดีกับว่าที่พี่บัณฑิต Goodbye Senior 2013

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more