รายการแฟมิลี่นิวส์ทูเดย์ ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน เกี่ยวกับผลงานวิจัย การผลิตสารเสริมรสชาติอาหารทำจากยีสต์ แทน “ผงชูรส”

รายการแฟมิลี่นิวส์ทู

Read more

โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

รายการเช้าวันใหม่ Thaipbs ช่วง ดิน น้ำ ลม ฝน ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และทีมงานวิจัย

รายการเช้าวันใหม่ Th

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more