โครงการเสริมสร้างจิตอาสาของนักศึกษาและศิษย์เก่า สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาสถิติประยุกต์ และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

รายการเช้าวันใหม่ Thaipbs ช่วง ดิน น้ำ ลม ฝน ถ่ายทำรายการและสัมภาษณ์อาจารย์จตุรพิธ เกราะแก้ว และทีมงานวิจัย

รายการเช้าวันใหม่ Th

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยาและสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้าร่วมรับฟังการเสวนา หัวข้อ “อ่านอดีต ผ่านปัจจุบัน สู่อนาคต ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ”

นักศึกษาสาขาวิชาชีวว

Read more

รายการสถานีนวัตกรรมถ่ายทำรายการและ สัมภาษณ์ดร.อนันต์ บุญปาน

รายการสถานีนวัตกรรม

Read more

ทีมงานรายการ ข่าว๕ หน้า๑ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ บุญปาน

ดร.อนันต์  บุญปาน รอ

Read more

รายการผู้หญิงถึงผู้หญิง ทางช่อง 3 Family ถ่ายทำและสัมภาษณ์ ดร.อนันต์ บุญปาน

ดร.อนันต์  บุญปาน รอ

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2557

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

กิจกรรมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพบนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิจัยของโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อการประหยัดพลังงานของระบบไฟถนนและไฟสาธารณะ นำเสนอผลงานวิจัยต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

คณะวิจัยของโครงการพั

Read more