คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมโครงการ “ลอยประทีปตามวิถี สู่สายนทีเมืองธัญญะ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำเนินการจัดสุ่มตรวจหาสารเสพติด

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการศึกษาดูงานที่สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

เมื่อวันศุกร์ที่ 24

Read more