คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพร้อมผู้บริหาร เข้ามอบกระเช้าแด่รองอธิการและผู้บริหาร มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ประชุมปิดภาคการศึกษาที่ 1/2557 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2557

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ด

Read more

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28 ปีการศึกษา 2556

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมให

Read more

แสดงความยินดีกับบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณาจารย์สาขาวิชาวิทย

Read more

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่อย พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2556

ภาพบรรยากาศฝึกซ้อมย่

Read more

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากนิทรรศการ Seoul International Invention Fair 2014 (SIIF2014)

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอดุลยเดชมหาราช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

โครงการเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสมัครงาน สาขาวิชาคณิตศาสตร์

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ภ

Read more

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปี 2557

นายวิรัช โหตระไวศยะ

Read more