บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมอบรมการใช้ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

บุคลากรสายสนับสนุน ค

Read more

กิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KNOWLEDGE MANAGEMENT,KM) ซึ่งส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน

บุคลากรสายสนับสนุน ค

Read more

ภาพบรรยากาศ งานบายเนียร์ (Bye’Nior) สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิ

Read more

โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 19” (Network Game)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more