รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมผลงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดงาน 41 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน

Read more

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

คณบดีให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก NPUST,สาธารณรัฐไต้หวัน

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more