การประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษ์พลังงานของหน่วยงาน ครั้งที่ 3

บริษัทที่ปรึกษาด้านบ

Read more

โครงการเชิงปฏิบัติการ “การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อพัฒนาสื่อเพื่อการเรียนการสอน”

สาขาวิชาสถิติประยุกต

Read more

งานคืนสู่เหย้าชาววิทย์ ครั้งที่ 3 “คิดถึงวิทยา ตอน วันวานและกาลเวลา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ จากศิษย์เก่าพบศิษย์สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่

Read more

กิจกรรมการเสวนาวิชาการ “วิทยาศาสตร์กับการเปลี่ยนแปลง” ในงานคืนสู่เหย้าชาววิทย ์ครั้งที่ 3

กิจกรรมการเสวนาวิชาก

Read more

ค่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยะภาพด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น รุ่นที่ 8 ค่ายนวัตกรรม

บริติช เคานซิล ประเท

Read more

โครงการอบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel เบื้องต้น

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากร กับ บริษัท เบย์ คอมพิวติ้ง จำกัด และ บริษัทในเครือบริษัท อี-ซี.โอ.พี (ประเทศไทย) จำกัด

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more