ประชุมฝึกซ้อมย่อย ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2557

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

การสาธิตวิธีการหว่านหัวเชื้อจุลินทรีย์ชีวภาพนาโนอัดเม็ดเพื่อการปลูกข้าวแบบนาดำแบบมีส่วนร่วม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ครั้งที่ 6 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาสหกิจต่างประเทศ

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพั

Read more