สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาโครงสร้างระบบนิเวศแบบบูรณาการ ณ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช อำเภอวังน้ำเขียว

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

พิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้อมถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

ประชุมคณะกรรมการอนุรักษ์พลังงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะกรรมการอนุรักษ์พล

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการตรวจประเมิ

Read more

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา วันที่ 13 ต.ค. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การอบรมขั้นตอนการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ระบบทะเบียนนักศึกษา วันที่ 12 ต.ค. 2559

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีมอบประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education) สาธารณรัฐสิงคโปร์

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโท จาก Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

ผศ.ดร.วัชระพงศ์ วรเศ

Read more

สอบ Pre-Test สำหรับนักศึกษาที่ลงเรียนภาษาอังกฤษ

งานวิเทศสัมพันธ์ คณะ

Read more