กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ให้การต้อนรับ คณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more

สาขาวิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำเสนอผลงานการปฏิบัติสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษา 1/2559

นักศึกษาสหกิจศึกษา ส

Read more

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์ ให้ความรู้ในโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการพลังงานในชุมชน

ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเ

Read more

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

สโมสรนักศึกษา คณะวิท

Read more

การตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะกรรมการประเมินคุณ

Read more

กิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

งานนิทรรศการการจัดแสดงผลงานและประกวดโครงงานสหกิจศึกษา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีการศึกษา 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระบรมโกศ

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more