งานสะเต็มจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดอบรมการเรียนการสอนแบบสะเต็ม ณ โรงเรียนวัดไผ่ดำ

ทีมงานสะเต็มศึกษา คณ

Read more

การบรรยายพิเศษจากอธิการบดี National Pingtung University ประเทศไต้หวัน

ผู้บริหาร คณาจารย์ เ

Read more

พิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร ครบ 100 วันพระบรมศพ ‘ในหลวงรัชกาลที่ 9’

อาจารย์กิตติพงศ์ กลิ

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ มอบทุนสนับสนุนการฝึกสหกิจศึกษา ให้กับนักศึกษาที่จะเดินทางไปสหกิจศึกษา ณ National Pingtung University, Taiwan

ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล

Read more

โครงการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี “รวมพลนักวิทย์ พิชิตโจทย์” ประจำปี 2560

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

เจรจาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนอาจารย์/นักศึกษา และด้านงานวิจัย กับNational Pingtung University (NPTU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

Prof. Dr. Mike Y.K.

Read more

พิธีมอบโล่และเกียรติบัตรสำหรับนักวิจัยดีเด่นระดับนานาชาติ ระดับนานาชาติ ผู้ทำคุณประโยชน์ ประจำปี 2559 บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2559 และหน่วยงานจัดทำการประกันคุณภาพการศึกษายอดเยี่ยม

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น ประจำปี 2560

รศ.ดร.ประสริฐ ปิ่นปฐ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้การต้อนรับ Assoc. Prof. Dr. Nobuo SAITO จาก School of Engineering, Nagaoka University of Technology ประเทศญี่ปุ่น

งานหลักสูตร วท.ม เคม

Read more