โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย “R2R” ครั้งที่ 2

พนักงานมหาวิทยาลัย แ

Read more

สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ เรื่อง “The CORE OF GAME DESIGN”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

สถานประกอบการนัดพบนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์

บริษัท Up Stream Int

Read more