สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นำนักศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

บรรยากาศการถ่ายทำรายการ World Trend ทางช่อง Voice TV 21

รายการ World Trend ซ

Read more

การประกวดโครงงานสหกิจศึกษาวิทยาศาสตร์ดีเด่น ภาควิชาเคมี

การประกวดโครงงานสหกิ

Read more