งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “วิทย์สัมพันธ์ 61”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

โครงการเตรียมห้องปฏิบัติการวิจัยด้านเคมีให้ได้มาตรฐานแก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของภาควิชาเคมี

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารคณะพยาบา

Read more

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายมอบเหรียญรางวัล กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 45 “ราชมงคลธัญบุรีเกมส์”

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่แก่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

ดร.นงลักษณ์ พรมทอง ร

Read more

งานฉลองครบรอบ 25 ปี เคมีราชมงคล ภายใต้ชื่องาน “HAPPY FAMILY 25th CHEMISTRY RMUTT ANNIVERSARY”

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

โครงการปลูกจิตสำนึกอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม “นิทรรศการการจัดการขยะ”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาเคมี ที่ได้รับรางวัล “Outstanding Technical Content Award”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

การนำเสนอผลงานนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

นักศึกษาแลกเปลี่ยนสา

Read more

โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more