โครงการแนะแนวสัญจร โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

คณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากDepartment of Applied Physics, NPU, Taiwan เข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการสาขาวิชาฟิสิกส์

คณาจารย์และนักศึกษาแ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Department of Applied Physics, National Pingtung University, Taiwan

เมื่อวันที่ 13 ธันวา

Read more