คณบดีพบนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 และพิธีประดับไทด์และติ้ง สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมวิไล

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรม Science RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนบ้านนา”นายกพิทยากร”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

กิจกรรม Scienc RMUTT Roadshow 2020 โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบำรุง”

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more