ภาควิชาเคมีจัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ผศ.ดร.สิงห์โต สกุลเข

Read more

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา สาขาวิชาการวิเคราะห์และจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ค

Read more

กิจกรรมการสร้างแรงบัลดาลใจเพื่อการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาขาวิชาฟิสิกส์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more