โครงการอบรมระบบการประกันคุณภาพและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมอาหารเพื่อเสริมสมรรถนะทางวิชาชีพ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

โครงการพัฒนาการปลูกผักออร์แกนิกส์ด้วยสารอาหารเสริมพืชร่วมกับหัวเชื้อจุลินทรีย์นาโนหรือพีจีพีอาร์

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

โครงการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครงานสู่การประกอบอาชีพให้กับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะว

Read more