งานแสดงมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.เมธา​ ศิริกูล​ รองอธิการบดี​ มทร.ธัญบุรี​ เนื่องในวาระเกษียณอายุ​ราชการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

โครงการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับงานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น (ออนไลน์)

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more