การแข่งขันกีฬา – วิชาการ จุลชีววิทยาสัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 (โคโลนี เกมส์ ครั้งที่ 13)

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดก

Read more

การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 19” (Network Game)

สาขาวิชาเทคโนโลยีคอม

Read more

การแข่งขันกีฬา-วิชาการ “เน็ตเวิร์กเกม ครั้งที่ 18 (18th Network Game) แสงทองเกม”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more