บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ได้เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการ CODE YOUR DREAM นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพรุ่นที่ 6

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็

Read more

บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด จัดประชาสัมพันธ์สำหรับโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ

นักศึกษาสาขาวิชาวิทย

Read more