คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าปีใหม่แด่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบกระเช้าปีใหม่แด่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ

คณะผู้บริหารคณะวิทยา

Read more

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มอบกระเช้าปีใหม่เพื่อแสดงความขอบคุณแด่ผู้ทรงคุณวุฒิ

ผศ.ดร.นิพัทธ์ จงสวัส

Read more

งานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ “วิทย์สัมพันธ์ 61”

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

ผู้บริหารคณะพยาบาลศาสตร์มอบกระเช้าปีใหม่แก่คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะผู้บริหารคณะพยาบา

Read more

ชื่นชม ยินดี รวมพลัง สร้างสรรค์ผลงาน

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more