พิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ สาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2561

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

พิธีบายศรีสู่ขวัญและมอบตัวเป็นศิษย์นักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2559

ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณ

Read more

ภาพบรรยากาศพิธีบายศรีสู่ขวัญ นักศึกษาสาขาวิชาชีววิทยา ประจำปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more