โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานวิจัยจากสถาบัน Institute of Technical Education (ITE) สาธารณรัฐสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 26 กันยา

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจากสถาบัน ITE (Institute of Technical Education)

คณาจารย์สาขาวิชาเทคโ

Read more

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกงานและทำงานวิจัยระดับปริญญาตรี

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more