รมว.วิทยาศาสตร์ เยี่ยมชมผลงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานเปิดงาน 41 ปี ราชมงคลธัญบุรี นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน

Read more

พิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์และบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์แ

Read more

ภาพบรรยากาศ นิทรรศการเผยแพร่งานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทำผลิตภัณฑ์ไอซ์เจล และ อะโรเมติกบาล์มสูตรสมุนไพร

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more