ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เพื่อรับทุนให้เปล่าสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2561 จำนวน 27 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 95,000 บาท ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 7 ทุน

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2560 นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ได้ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 ในสถานประกอบต่าง ๆ ดังนี้ ลำดับ ชื่อสถานประกอบการ ชื่อ-สกุล นักศึกษา อาจารย์นิเทศ     1 ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1 สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Read more

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game

นักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาฟิสิกส์ประยุกต์ มทร.ธัญบุรี ที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา Relativity Game (ฟิสิกส์สัมพันธ์ของภาควิชาฟิสิกส์ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ) ซึ่งในปีนี้ได้คว้ารางวัลมาทั้งสิ้น 4 รายการ ได้แก่ รางวัลชนะเลิศเทเบิลเทนนิส ชายเดี่ยว

Read more

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์เพื่อรับทุนให้เปล่าจากสาขาวิชาฟิสิกส์ ปีการศึกษา 2560 จำนวน 11 ทุน รวมเป็นทุนการศึกษาทั้งสิ้น 66,000 บาท ประเภทที่ 1 ทุนเรียนดีเด่น จำนวน 3 ทุน ทุนละ 6,000 บาท (เกรดเฉลี่ยสูงสุดของนักศึกษาแต่ละชั้นปีซึ่งต้องมากกว่า 3.00) 

Read more

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ “ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว”

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ “ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว” สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดกิจกรรมให้ความรู้ทางด้านดาราศาสตร์ “ตะวันขึ้นดูนก ตะวันตกดูดาว” โดยนักศึกษาชันปีที่ 4 ณ ลานสวนปาล์มข้างตึกวิทยฐานะ ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

กิจกรรมสอบภาคสนามวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์

กิจกรรมสอบภาคสนามวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาฟิสิกส์ นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ชั้นปีที่ 4 ออกสอบภาคสนามวิชาดาราศาสตร์เบื้องต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและท่องเที่ยวเชิงนิเวศเจ็ดคต-โป่งก้อนเส้า จ.สระบุรี ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2561

Read more

โครงการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ จ.นครนายก

โครงการศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ จ.นครนายก สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เดินทางไปศึกษาเรียนรู้ วิถีชีวิตของคนไทย หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ ศูนย์ภูมิรักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561

Read more