ติดตั้งเครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า ฟ้าคะนอง เพื่องานวิจัยทางด้านฟิสิกส์บรรยากาศ

สาขาวิชาฟิสิกส์ ต้อนรับ Prof. Dr. Sato Mitsuteru จาก Faculty of Cosmosciences hokkaido University และ Prof. Dr. Tomomi Narita จาก Department of Electrical and Electronic Engineering , Shonan Institute of Technology มาติดตั้งเครื่องตรวจวัดฟ้าผ่า ฟ้าคะนอง เพื่องานวิจัยทางด้านฟิสิกส์บรรยากาศ ร่วมกับห้องปฏิบัติการโลกศาสตร์และฟิสิกส์บรรยากาศ สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี ภายใต้ MOU ระหว่าง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร. ธัญบุรี และ Hokkaido University รูปภาพเพิ่มเติม