สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี”

สาขาวิชาฟิสิกส์ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นิธิวัฒน์ ชูสกุล ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ผู้ช่วยคณบดี” คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี