ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศเข้าร่วม ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับจำนวนจำกัด ค่ายละ 100 คน หมดเขตรับสมัครวันที่ 16 มกราคม 2562 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.ธัญบุรี โทร. 02-549-4156-7