สอบสัมภาษณ์ TCAS1 สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์

สาขาวิชาฟิสิกส์ จัดสอบสัมภาษณ์ TCAS1 ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 5 มกราคา พ.ศ. 2562